top of page

עיצוב, כאן ועכשיו

עיצוב טוב עוסק בכאן ועכשיו אך דן בעתיד לבוא, הוא נועד לתמוך בצרכי החדשנות והקדמה תוך העצמת היכולות של המוצר בצורתו  החיצונית. תפקידו של המעצב היא לא לבחון ולעצב את הקיים אלא להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי

bottom of page